Általános szerződési feltételek

A techsource.hu weboldal (továbbiakban: honlap) kizárólagos üzemeltetője a TechSource Kft. (székhely: 1068 Budapest Király utca 80., Adószám: 26174640-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-305959) (továbbiakban: Üzemeltető).
A honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Amennyiben a honlap felhasználási feltételeivel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt!
A weboldalon megjelenő információk előzetes bejelentés nélkül is módosulhatnak. A feltüntetett információk esetleges hiányosságaival, pontatlanságaival, valamint harmadik félre vonatkozó információkkal kapcsolatban cégünket felelősség nem terheli. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletekről és az igénybevétel pontos feltételeiről érdeklődjön munkatársainknál. Jelen tájékoztató a TechSource Kft. részéről nem minősül hivatalos ajánlattételnek, kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja! A webolalon szereplő árak nem tartalmazzák a Bankok, és fizetési szolgáltatók részére fizetendő díjakat.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre – Saját fejlesztésű pluginok

Rendelési információk

Mivel virtuális termékeket árusítok a weboldalamon, szállítási díjat nem számolunk fel.
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.
Minden a honlapon található szerzői jogi védelmet élvező tartalom (fénykép, írás, rovatok címe, illetve a techsource.hu domain név) az Üzemeltető kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, azok szerzői jogvédelem alatt állnak, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.
Az Üzemeltető fenntart minden, a portál bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.
Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban való tárolása, kereskedelmi forgalomba hozatala.
A portál teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A portálokról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, s erre az Üzemeltetőtől engedélyt kér, és írásbeli engedélyt kap.
A techsource.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a üzemeltető előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
Az Üzemeltető az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.
A techsource.hu honlap üzemeltetése során az Üzemeltető igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget. Az Üzemeltető a weboldal használatából eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja.
Az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget a honlapon történt elírásokért, sem pedig az oldalak tartalmának jogosulatlan, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásáért.
A weboldalon megadott email címmel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy felkerüljön az Üzemeltető szegmentált és általános hírlevél listáira. Az ezekről történő egyéni listás vagy általános leiratkozásra minden emailben lehetőség biztosít az Üzemeltető.

Adatvédelmi nyilatkozat

A TechSource Kft. számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, valamint információs önrendelkezési joguk biztosítása. Az adatkezelés során a TechSource Kft. figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvényt.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatok szolgáltatása önkéntes.
A TechSource Kft. kötelezi magát arra, hogy
az Ön adatait tisztességesen és törvényesen dolgozza fel
gondoskodik az adatok biztonságáról, harmadik félnek azokat, a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve,
hozzájárulásuk nélkül nem adják tovább
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Cookie nyilatkozat
Mi az a cookie?

A TechSource weboldal cookie-kat használ. A cookie-k rövid, szöveges fájlok, melyeket a számítógép, tablet vagy mobil telefon tárol. Némely cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a honlap működése optimális legyen az Ön számára; más cookie-k segítik a honlap fejlesztését vagy lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk Önnek.

Cookie típusok

A TechSource az összegyűjtött információkat cookie-k segítségével használja fel az alábbi célokra:
funkcionális célok: megkönnyítik a navigálást a TechSource weboldalon,
analitikai célok: lehetővé teszik a TechSource weboldal használatának elemzését. Ennek segítségével láthatjuk, hogy mely
bejegyzések és oldalak látogatottsága a legnagyobb, honnan származnak a hibaüzenetek, annak érdekében, hogy a
weboldal működése zavartalan és optimális legyen,
oldalak, illetve oldal elemek tesztelése mely lehetővé teszi, hogy a weboldalt az Ön igényeihez és a felhasználói tapasztalatokhoz igazítsuk.
célzó, hirdetésekre használt cookie-k, hogy a látogatók olyan információkkal találkozzanak, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek.
Használt cookie-k listája
“visited” – az oldal első látogatásakor rögzítjük
“cb-enabled” – A cookie-k használatának engedélyezését rögzítjük
“_ga”, “_gat”, “_utma”, “_utmb, “_utmc”, “_utmz” – Google Analytics analitikai eszköz által használt cookie-k
PHPSESSID
A techsource.hu csak first party (local) cookiekat használ, és nem használ ún. Third-party Cookie-kat.

Cookie-k eltávolítása

A cookie-k be- és kikapcsolásával, valamint eltávolításával kapcsolatban részletes információk találhatók a böngésző Súgó menüpontjában.